Contact

Kooikersweg 303
5223 KE 's-Hertogenbosch 

T: 073-8519100

Dagbesteding en Opvang

Deze onderdelen van het ondersteunings- en ontwikkelingsaanbod worden verzorgd door Cello en door de Stichting Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen (SWZ).

Cello

In ATLENT biedt Cello ondersteuning in de vorm van zorg in de klas en is er een EMB groep vanuit het orthopedagogisch kindercentrum gehuisvest. 
Voor meer informatie over Cello zie: www.cello-zorg.nl.

SWZ

De Stichting Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen (SWZ) is actief in de regio's Zuidoost- en Noordoost-Brabant. Daar geven we professionele zorg en ondersteuning aan lichamelijk (meervoudig) gehandicapte kinderen, jeugdigen en volwassenen. Binnen ATLENT biedt SWZ buitenschoolse opvang. Verder kan tijdens iedere vakantieperiode een aantal dagen of weken overdag gebruik gemaakt worden van vakantie-opvang. Twee weekenden per jaar is er de mogelijkheid voor logeeropvang of dagopvang.
Voor meer informatie over SWZ zie: www.swzzorg.nl